Cerca avançada d'obres

Operador Camp Valor

Filtrar per col.leccions

Ajuda

Cerca un terme o diversos en un o en diversos camps enllaçats per diferents operadors. I: cerca els registres que contenen tots els termes indicats en els diversos camps de recerca; O: cerca els registres que contenen qualsevol dels termes indicats; NO: cerca els registres que contenen el primer terme indicat, però no el segon.

Els caràcters * i ? cerquen termes que compartixen una mateixa arrel o paraules d'ortografia dubtosa. P.e.,"il·lustr*" recuperarà les paraules "il·lustrador", "il·lustracions", "il·lustrada", "il·lustratiu", etc.; y 'primiti?a' recuperará los términos primitiva y primitiua. No deben usarse estos caracteres como inicio de un término de búsqueda.