Valencian historical newspapers

Completada la publicació en BIVALDI dels periòdics valencians històrics:

"Timó", "El poble valencià", "Avant", "El crit de la muntanya", "Germania", "Nostra novela", "Acció", "Butlletí de la Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana" ,  col.laboració entre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la Biblioteca Valenciana (BVNP).