La col·laboració entre la Biblioteca Valenciana Nicolau Primtiu i la Hispanic Society of America de Nova York, ha permés digitalitzar en alta qualitat amb regles de mesura i cartes de calibratge de color, les dues fulles que es conserven de la Bíblia Valenciana de Bonifaci Ferrer, tercera bíblia en llengua moderna que es va imprimir, i la primera en valencià, indicant en el seu colofó "ardit d'una bíblia del noble mossen berenguer vius de boil cavaller: la qual fon trelladada d'aquella pròpia que fon arromançada en el monestir de portaceli de llengua llatina en la nostra valenciana per el molt reverend misser bonifaci ferrer doctor en cascun dret e en facultat de sacra theologia : e don de tota la Cartoxa : germa del benaventurat sanct vicent ferrer del orde de predicadors : en la qual translació foren altres singulars homens de scienciaa", en 1478.