Arxiu del Col·legi de l'Art Major de la Seda

L'any 1474 es crea el Gremi de Velluters com a mostra d'un context d'esplendor comercial de la ciutat de València durant el segle XV. L'any 1479 es promulguen les primeres ordenances del gremi, confirmades aqueix mateix any pel rei Ferran el Catòlic. Estes ordenances són ratificades pel Consell de la ciutat l'any 1483, fundant-se la Confraria de Sant Jerònim, sant adoptat com a patró del gremi. Per este motiu apareix associada la seua imatge i símbols (el lleó, el barret cardenalici) als emblemes del gremi i del Col·legi. El 31 d'octubre de 1686 el rei Carles II li concedix el títol de Col·legi de l'Art Major de la Seda, elevant el rang de Gremi de Velluters a la categoria de col·legi professional.

L'arxiu es compon de 48 pergamins, 660 llibres i 97 caixes d'arxiu instal·lats en 26 metres lineals. Quasi la totalitat dels documents amb què compta l'arxiu del Col·legi es referixen al Gremi de Velluters, encara que també es conserva alguna documentació dels restants gremis de velers, galoners, cinters, torcedors com a diferents plets i ordenances. Podem trobar documentació produïda per la institució des del segle XV, com els privilegis de fundació del Gremi de Velluters, els seus diferents ordenances, llibres d'actes, llibres de clavaris, llibres de mestres, oficials i aprenents, llibres d'administració i inspecció de fàbriques i comerços…

A l'abril de 2001 es va signar un contracte civil de comodat entre el Col·legi de l'Art Major de la Seda de València i la Generalitat per a l'ús i custòdia dels fons documentals d'este Col·legi, en virtut del qual es va depositar temporalment a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. L'arxiu original ja es troba en la seua seu del Col·legi de l'Art Major de la Seda des de juny de 2016. L'arxiu depositat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és la versió digital, disponible en BIVALDI.

Arxiu Col·legi de l'Art Major de la SedaArxiu Col·legi de l'Art Major de la Seda

Arxiu Col·legi de l'Art Major de la Seda

 

 

Descripció Arxiu del Col·legi de l'Art Major de la Seda:

BVNP - descripción ACAMS          Registre d'Autoritat BVNP

Enllaç al Museu i Col·legi de l'Art Mayor de la Seda:

https://www.museodelasedavalencia.com

Catàleg de l'Arxiu del Col·legi de l'Art Major de la Seda (1987) per Francisca Aleixandre Tena:

https://bivaldi.gva.es/va/consulta/registro.do?id=12416

 

Consultar Arxiu:      Obres relacionades: 

 

 

Arxiu Col·legi de l'Art Major de la Seda