Títol: El teatre a escena. Fons teatrals de la Biblioteca Valenciana

Resum: El teatre a escena oferix un recorregut pels fons teatrals custodiats a la Biblioteca Valenciana, amb especial atenció a les obres i autors de la Comunitat Valenciana. Una síntesi que s'inicia en els orígens estrictes del nostre teatre, lligats a la reconquesta, amb els misteris i cerimònies litúrgiques; passa pel teatre de palau en l'entorn de la cort dels Ducs de Calàbria en el segle XVI, i arriba a l'època barroca, amb les comèdies de Gaspar Aguilar, Francisco Tárrega i Guillem de Castro. En el segle XVIII diàlegs i col·loquis marquen la transició fins al sainet del XIX, al qual atorga la configuració clàssica Eduard Escalante, escriptor l'arxiu del qual es guarda en Biblioteca Valenciana. El segle XX tanca el nostre itinerari, destacant els apropòsits, la revista musical i les col·leccions que difonen tot aquest teatre, especialment representades en el fons de Manuel Bas Carbonell, actualment depositat a la Biblioteca Valenciana. 

Organitza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Directora General de Cultura i Patrimoni: Carmen Amoraga Toledo

Comissariat: Nuria Soler Verdejo

Coordinació tècnica:  Miguel C. Muñoz Feliu, Germán Perales

Fotografía i digitalització: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Conservació i restauració: Sabina Bellver, Ángel Calderón (Subdirecció General de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració)

Audiovisual: Unitat de Produccions Audiovisuals de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Muntatge: Eulen

Diseny:  Aula gráfica

Lloc: Sala Permanent del monestir de Sant Miquel dels Reis

Data: De març a ... 2020

 

Objectes digitals:

 

 

 

 


 

 

 

   

 

Audiovisual exposició :