Títol: La Biblioteca dels Valencians. Biblioteca de biblioteques

Resum: L'exposició repassa l'origen de la Biblioteca Valenciana, la seua seu (l'actual Monestir de Sant Miquel dels Reis fent especial èmfasi en el procés de rehabilitació), els seus fons (fons antic imprès, manuscrits i arxius personals, fons gràfic, hemeroteca, fons modern), productes i servicis (Biblioteca Valenciana Digital, exposicions i activitats culturals, conservació i restauració), així com les formes de creixement de la mateixa (donacions i llegats, compres, depòsits temporals i depòsit legal). Tot això, sense oblidar els nous reptes i perspectives que afronta, especialment en la conservació i tractament de la documentació digital.
Organitza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
Direcció de la BV: Marta Alonso Rodríguez.
Comissariat: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Coordinació tècnica: Rosario Tamarit, Miguel C. Muñoz Feliu.
Fotografia i digitalització: Moisés Montañés,  M.ª Jesús Blasco Sales.
Conservació i restauració: Mar Bensach.
Audiovisual: Unitat de Produccions Audiovisuals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Música ambiental: Cançoner del Duc de Calàbria.
Muntatge: JM Trans
Disseny: Espirelius,  La Imprenta C.G.
Lloc: Sala Capitular  del monestir de Sant Miquel dels Reis.
Data: de  setembre de  2012 a gener de 2013.

Objectes digitals: Llibret de mà [pdf]
Audiovisual: