Títol: Dona i cultura escrita. Fons i donaciones de dones en la Biblioteca Valenciana 


Resum: aquesta exposició pretén reivindicar el paper de la dona en la cultura escrita, moltes vegades oblidat o ocult, al mateix temps, vol retre homenatge a totes aquelles dones que han col·laborat en l’engrandiment de la Biblioteca Valenciana

Organitza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Direcció de la BV: Marta Alonso Rodríguez
Comissariat: Grup de la Biblioteca Valenciana per a l’Exposició (Rosario Tamarit, Everilda Ferriols, Pilar Arroyo, M.ª Ángeles Martínez Ques i Miguel C. Muñoz)
Coordinació tècnica: Rosario Tamarit, Miguel C. Muñoz Feliu
Fotografia i digitalització: Moisés Montañés,  M.ª Jesús Blasco Sales
Conservació i restauració: Mar Bensach
Muntatge: JM Trans,  Aula Gráfica.
Disseny: Aula Gráfica
Lloc: sala permanent  del monestir de Sant Miquel dels Reis
Data: de març a juny de  2012

Objectes digitals: Llibret de mà [pdf]