25 anys de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu = 25 años de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

 

     Resum / resumen: Exposició commemorativa pel 25 aniversari del primer centre 

     bibliogràfic de la Comunitat Valenciana, mitjançant la qual el visitant ha pogut conèixer la

     història, la seu, els fons, i els productes i servicis de la Biblioteca

     Organitza / organiza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Direcció General del Llibre,

     Arxius i Biblioteques

     Direcció de la BV / dirección de la BV: Silvia Caballer Almela

     Comissariat / comisariado: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

     Coordinació tècnica / coordinación técnica: Francisca Cerdá Vara, Miguel C. Muñoz   

     Feliu

     Fotografia i digitalització / fotografia y digitalización: Moisés Montañés, Maque Falgás

     Conservació i restauració / conservación y restauración: José Vergara, Mar

     Bensach

     Música ambiental: Cançoner del Duc de Calàbria

    Audiovisual: Unitat de Produccions Audiovisual de la Conselleria de Cultura i Esport

     Muntatge / montaje: JM Trans, Taller Creativo

     Disseny / diseño: Espirelius

     Lloc / lugar: Sala Capitular i Sala Permanent del monestir de Sant Miquel dels Reis

     Data / fecha: De març a juny de 2010 

 

 

     Objectes digitals / objetos digitales:  Llibret de mà [pdf] / Libreto de mano [pdf],   La Biblioteca Valenciana (1985-2010) [llibre],   

     La  Biblioteca Valenciana  (1985-2010) [libro],  25 anys de la Biblioteca Valenciana [audiovisual], 25 años de la Biblioteca Valenciana [audiovisual]