Title: Miguel Hernández, 75 anys

 

Summary: This exhibition allows us to get closer to the rich and diverse documentation treasured by the Valencian Library about this universal poet

Organitzed & curation: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Director General of Culture & Heritage: Carmen Amoraga Toledo

Technical coordination: Miguel C. Muñoz Feliu

Photography & digitization: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Conservation & restoration: Sabina Bellver (Subdirecció General de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració)

Audiovisual: Unitat de Produccions Audiovisuals de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Assembly company: Eulen

Place: Sala Permanent del monestir de Sant Miquel dels Reis

Date: September 2017 to January 2018

Digitals objects: